OLEJOMAĽBA – Od Moneta po Picassa

(7 týždenný kurz základov klasickej olejomaľby, 1x týždenne, 2x 60 min., 4-7 osôb v skupine)

Kurz umožní pochopiť a úspešne používať techniku maľby olejovými farbami ľahko, efektívne, bez zdĺhavých teórii, receptov a sedenia nad knihami. Každá zo 7 vzájomne nadväzujúcich lekcii kurzu je špecificky zameraná na konkrétnu oblasť. Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj skúsenejších, bez vekového obmedzenia.

O programe 7 týždenného kurzu olejomaľby:

  • Všetko o postupoch a spôsoboch prípravy podkladov, to podstatné o farbách, ich spôsobe miešania a nanášania, to podstatné z histórie. (Účastník, v prípade záujmu, môže dostať v priebehu výuky textové prílohy so všetkými potrebnými informáciami).
  • Techniky náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev a korekcie. (Oboznámenie sa so špecifikami maľby zátišia, portrétu,  figúry a krajiny).
  • Priame techniky, štetec, špachtľa, tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, sgrafitové efekty a lazúry, technika alla prima, imprimitúra, tónované podklady.
  • Praktický rozbor techník maľby Claude Moneta, Vincenta van Gogha, Paula Cézanna. (Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť hĺbku krajiny, ako namaľovať oblohu s oblakmi, more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.).
  • Kópia a parafráza majstrovského diela. Olejomaľba dnes, kom­bi­no­va­ná technika.

Cena 7 týždenného kurzu olejomaľby je 219,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky. Pracuje sa s nepáchnucimi farbami a riedidlami, nie sú potrebné ani ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA