VÝTVARNÉ RELAXCENTRUM VYTFIT ponúka zážitkové kurzy kreslenia, maľovania pre každého, bez rozdielu veku, talentu a predošlých skúseností. Ak hľadáte zmysluplný tvorivý relax, kvalitný sebarozvoj, alebo ateliér prípravy na SŠ, VŠ, ste na správnej adrese! Stačí si vybrať jeden z 10, alebo 7 týždenných kurzov (lekcie prebiehajú 1x týžd., 2x 60 min.) 🎨🖌️ 
Nové kurzy začínajú v mesiaci: JÚL/ AUGUST
Výtvarné kurzy VytFit, pôvodne Re-kreatívne štúdio ponúka od r. 2004 pre verejnosť (dospelým, mládeži, deťom, seniorom, párom a skupinám) neštandardný, zážitkový priestor rozvíjania tvorivých zručností, Vyt/ness ateliér objavovania nového a súčasne miesto aktívneho relaxu. Pravidelné kurzy kreslenia, maľovania a výtvarných techník sú vo VytFit ideálnou alternatívou voľnočasových aktivít pre všetky generácie a úrovne výtvarných nadšencov, amatérov aj úplných laikov. Podmienkou účasti nie je talent, ani predchádzajúce skúsenosti s tvorbou, ale nadšenie, chuť a otvorenosť pre nové výzvy.
MENU VYTFIT

KREATÍVNA SEKVENCIA – Výtvarný, tvorivo-experimentálny kurz

(10-týždenný program, založený na autentickom mapovaní príbehu dejín umenia formou tvorby interaktívnych záznamov kresby, maľby, grafiky, s využitím širokej škály výtvarných techník. Intenzívna forma pre všetky úrovne a generácie.)

IMITÁCIA REALITY – kurz základov klasického kreslenia a maľby

(Integrované výtvarné kurzy kreslenia, malovania, založené na realistickom zobrazovaní, verných prepisoch videnej skutočnosti. ABC-eda výtvarnej tvorby „krok za krokom“ so základmi kresby, maľby. Pastel, akvarel, gvaš, tempera, akryl, olej, komb. techniky…)

KURZ PRÍPRAVY na prijímacie, talentové skúšky SŠ, VŠ

(Na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, alebo školy, kde je preukázanie talentu súčasťou skúšky: animovaná tvorba, grafický, priemyselný a módny dizajn, architektúra, maľba, grafika…atď., konzultačné dielne, výber domácich prác, príprava a zhotovenie vlastného portfólia )

AKRYL – Kreatívne techniky maľby od A po Z

(Nenáročné oboznámenie sa s technikami a postupmi kreslenia a malovania akrylovými farbami. Každá zo 7 vzájomne nadväzujúcich lekcií kurzu je samostatným projektom zameraným na konkrétnu oblasť. Akčné aj meditatívne polohy tvorby, techniky malby impasto, štrukturovacie pasty, gely s 3D efektom, retardér, POPart style, pouring media, sgrafito, dripping, grattage… atď.)

KURZY OLEJOMAĽBY (Od Moneta po Picassa)

(Kurzy Olejomaľby zamerané na ľahké a rýchle zvládnutie základných techník. Alla prima, lavírovaná vrstvená technika, lazúry, valéry, praktický rozbor techník velikánov maľby. Tento výtvarný program je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pracuje sa s nepáchnucim materiálom, bez škodlivých výparov.)

AKVAREL – Kurz techník akvarelovej maľby + základy kresby

Túžite si namaľovať vlastné krajinky, zátišia, postavu či portrét? Možnosti akvarelu sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. Výsledok závisí od zručností a pohotovosti kresliara, preto kurz kladie dôraz aj na upevňovanie základov a úrovne kreslenia.

HAPPY PASTEL – Kurz techník kresby a maľby suchým pastelom

Pastel je jedinečná výtvarná technika na rozhraní maľby a kresby, pri ktorej nedochádza k miešaniu farieb na palete, ale prekrývaním, miešaním a roztieraním priamo na papieri. Takto vytvorený vzťah medzi rukou a materiálom, je porovnateľný so vzťahom medzi rukou sochára a hlinou.

KOMIKS- ÁREŇ ( Výtvarný trip svetom komiksu a fantasy )

Oboznámte sa so základmi kreslenia, maľovania 2D, 3D figúr najznámejších postavičiek sveta komiksu a fantasy, japonskej mangy, animovaných seriálov, či superhrdinov fantastiky marvelu. Vytvorte si vlastnú sériu obrazov, prvý comic- strip, grafický mini- román, experimentujte s výtvarnými technikami vychádzajúcimi z výrazových foriem graffiti, pop-artu a iných vizuálnych médii.

ČB KRESBA – Svet kreslenia pre každého

(Výtvarné kurzy základov klasickej kresby, osvojovanie si zákl. kresliarskych zručností a postupov výstavby obrazu, špecifiká techník kreslenia grafitovou tuhou, uhľom, sépiou, rudkou, tušom, kriedou, pastelom, gumou.Témy sú nasmerované k zvládnutiu realistickej kresby zátišia a priestorových objektov, kresby portrétu (podľa modelu), figúry (živého aktu) a krajinných scenérií (vzdušná perspektíva). Možnosti špecializácie….)

KURZ ABSTRAKCIE (abstraktná maľba) – „Príbeh 6 zmyslov“

Nenáročný maliarsky program založený na tvorbe výtvarných transpozícií zážitkov a skúseností základných zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 6. zmysel) na pozadí jednoduchých prírodných javov, podnetov hudby, psychológie, spirituality, atď. Na každý zo zmyslov sa v kontinuálnom oblúku tém viažu špeciálne úlohy, na ktoré účastník tvorivo reaguje a vyberá výrazové analógie v médiu maľby a kresby

TEAM SPIRIT (indoor, outdoor) pre firemné kolektívy

Relaxačné, kreatívno-zábavné výtvarné kurzy, workshopy aj ako spoločenské akcie pre firmy, firemné kolektívy, zamerané na podporu a rozvoj tímovej spolupráce, zlepšenie pracovného prostredia, motivácie a vzťahov.)

MINI VYTFIT – Kurzy kreslenia, maľovania pre deti

Rozvoj talentu, výtvarného cítenia a zručností pre deti od 9 do 14 rokov, schopné samostatnej práce bez sprievodu rodičov. Kurz je zameraný na objavovanie a experimentovanie s rôznymi výtvarnými materiálmi, tvorivými činnosťami, hry s farbami a tvarmi. Súčasťou kurzu je kreslenie, maľovanie obľúbených motívov, postáv, zvieracích a ľudských hrdinov. U starších je kladený dôraz na zvládnutie základov kreslenia a práce s farbou.

VYT/NESS CLUB

(Voľné pokračovanie výtvarných kurzov na ich nadväzujúcich stupňoch. Špecializácie, ďalej svetom výtvarných techník…)

ZÁHRADNÝ ATELIÉR/ exteriérové štúdio

Vyberte si z ponuky ktorýkoľvek z kurzov VytFit a absolvujte ho v príjemnom prostredí v centre Bratislavy.

„LIPTOVSKÉ IMPRESIE“ – Relax/plenér/ pobytové kurzy v prírode

(Tvorivý pobyt určený pre každého, kto má chuť spojiť rekreáciu v prírode s umeleckou činnosťou a ponoriť sa do kúzla tvorby v plenéri. Na kurze sú vítaní všetci s chuťou skúsiť opeť niečo iné, kresliť a maľovať na čerstvom vzduchu, priamo v srdci prekrásnej prírody.)

VYTFIT/CARD – Darčekové poukazy na výtvarné kurzy

(Prostredníctvom darčekovej poukážky máte možnosť kedykoľvek v roku obdarovať výtvarným kurzom svojich najbližších, partnera, partnerku, členov rodiny, priateľa, kolegu, obchodného partnera, alebo svojich zamestnancov.)

HANDMADE BOOM- Kreatívne dielne pre malých aj veľkých

Kreatívne, výtvarné kurzy, ktoré sú o tvorivom sebavyjadrení a spájaní ľudí, cez ručne vyrábané dielka a produkty v oblastiach úžitkového umenia ( textil, plastika, šperk, keramika…), a kozmetiky. V každom produkte, s využitím užitej maľby, kresby (v podobe výzdob a ornamentov), ostáva obsiahnutý kus lásky, umu, starostlivého spracovania, kreatívnej tvorivosti, jedinečného poňatia a poctivej práce. Handmade aktivity sú super relax, ako aj overený pomocník rozvoja jemnej motoriky (mikromotoriky), grafomotoriky a kresby.