TEAM SPIRIT- Teambuidingové eventy

(Akcia v trvaní 2 X 60 min, pre Vašu firmu, spoločnosť, skupinu priateľov v interiéri/ exteriéri pre 7- 10 člennú skupinu)

Zážitkový, kreatívno-zábavný workshop „KRESLENIA & MAĽOVANIA“ (*určený pre vašu firmu, spoločnosť), vnáša nové svetlo do prostredia tradičných tímových podujatí. V originálnom výbere tém (na pozadí autentických zvukov prírody, hudobných tónov) tvorí jeho náplň hravé experimentovanie, odvážne vizualizácie predstáv, transpozície farebných vízií realizované rozmanitými výtvarnými technikami, a to aj bez predchádzajúcich znalostí a skúseností s nimi. Tvorivé cvičenia, ktoré sú v rámci kurzu realizované ako „priama tvorba vlastných, závesných diel“, podnecujú k sústredeniu, stimulujú myseľ a telo, podporujú sebadôveru, odbúravajú zaužívané stereotypy a schémy myslenia, učia konfrontovať neznáme okolnosti s odvahou. Pod odborným vedením sa prekvapivé výsledky dostavujú ihneď, a so svojim alternatívnym charakterom sa stávajú nekritizovateľnými svetmi, zmysluplnými celkami a hodnotami. Okrem oboznámenia sa s elementárnymi postupmi kresby a maľby, je cieľom tímového workshopu prispieť k zlepšeniu osobných aj profesionálnych vzťahov, k zvýšeniu integrity a efektivity firmy a k nadobudnutiu inšpirujúcich podnetov pre nový business cez kontakt s umením.

* Vhodná príležitosť aj pre mimobratislavských návštevníkov. Účasť , na rozdiel od iných kurzov z ponuky, nevyžaduje výtvarné sklony, jedinou podmienkou je spoločné nadšenie, chuť a záujem vyskúšať niečo nové.

Cena 2 hodinovej akcie pre skupinu 7 až 10 osôb: podľa dohody
V cene Akcie je zahrnutý komplet materiál a pomôcky (papiere A2, A1, maliarske plátna, akrylové, temperové farby, pastel, tuhy, kriedy, gumy, tuše, štetce, špachtle, palety, v prípade potreby ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA