TEAM SPIRIT- Teambuidingové eventy

(Akcia v trvaní 2 X 60 min, pre Vašu firmu, spoločnosť, skupinu priateľov v interiéri (exteriéri), 5- 7 členná skupina)

Zážitkový, kreatívno-zábavný workshop „KRESLENIA & MAĽOVANIA“ (*určený pre vašu firmu, spoločnosť), vnáša nové svetlo do prostredia tradičných tímových podujatí. V originálnom výbere tém (na pozadí autentických zvukov prírody, hudobných tónov) tvorí jeho náplň hravé experimentovanie, odvážne vizualizácie predstáv, transpozície farebných vízií realizované rozmanitými výtvarnými technikami, a to aj bez predchádzajúcich znalostí a skúseností s nimi. Tvorivé cvičenia, ktoré sú v rámci kurzu realizované ako „priama tvorba vlastných, závesných diel“, podnecujú k sústredeniu energií, stimulujú myseľ a telo, podporujú sebadôveru, odbúravajú zaužívané stereotypy a schémy myslenia, učia konfrontovať neznáme okolnosti s odvahou. Pod odborným vedením sa prekvapivé výsledky dostavujú ihneď, a so svojim alternatívnym charakterom sa stávajú nekritizovateľnými svetmi, zmysluplnými celkami a hodnotami. Okrem oboznámenia sa s elementárnymi postupmi kresby a maľby, je cieľom tímového workshopu prispieť k zlepšeniu osobných aj profesionálnych vzťahov, k zvýšeniu integrity a efektivity firmy a k nadobudnutiu inšpirujúcich podnetov pre nový business cez kontakt s umením.

* Vhodná príležitosť aj pre mimobratislavských návštevníkov. Účasť , na rozdiel od iných kurzov z ponuky, nevyžaduje ani minimálne výtvarné sklony, jedinou podmienkou je spoločné nadšenie, chuť a záujem vyskúšať niečo nové.

Tematické okruhy Team Spirit (možnosť výberu):
  • TEAM MONET (lekná, kvety, výrazové krajiny, základné postupy olejomaľby zábavnou formou, námet podla dohody, cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu, aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
  •  
  • TEAM ABSTRAKT (Cestami abstrakcie, akryl, tempera – akčná maľba, techniky drippingu, graffiti abstrakcia, cieľ: každý min. 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
  •  
  • TEAM SIMPSONS (výrazové formy pop artu, známe komixové fantázie v expresívnej maliarskej podobe, tempera, akryl, cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
  •  
  • TEAM GRAFFITI (skice, tvorba vlastného tagu, techniky a postupy na papieri aj priamo na improvizovaných stenách)
  •  
  • TEAM HYBRID (Objavovanie nového cez kríženie a spájanie tradičných námetov, olejomalba, akryl, tempera, pastel, kombinované techniky.Cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný/podĺa dohody)

 
Cena 2 hodinovej akcie pre skupinu 5 až 7 osôb: podľa dohody
V cene Akcii je zahrnutý komplet potrebný materiál a pomôcky (papiere A2, A1, maliarske dosky, našepsované podložky, papiere, akrylové, temperové a olejové farby, pastel, spreje, médiá, latex, tuhy, kriedy, gumy, tuše, štetce, špachtle, palety, špongie, v prípade potreby ochranné návleky, respirátor).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA