NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

 • Môžem chodiť do výtvarného kurzu aj keď som nikdy nekreslil/ nekreslila?Akákoľvek výtvarná činnosť má svoje osobité čaro, ktoré vás zaujme a naučí pozerať sa na svet ináč. Kreslenie je vhodné pre každého bez rozdielu, veku, nadania či úrovne zručností.
 •  
 • Ak som úplný začiatočník, ako rýchlo sa naučím kresliť a malovať?Je to individuálne, závisí to od mnohých faktorov, osobných dispozícii, vlôh, investovaného času, formujúcich vzorov a vedenia. Napokon nad definíciou pojmu vedieť kresliť a maľovať sa križuje veľa protichodných názorov. Aj preto je rozumnejšie chápať kreslenie a maľovanie ako cestu a nie cieľ.
 •  
 • Aká je veková hranica účastníkov? Niesom príliš starý/ rá?Na kurzoch VytFit je hranica veku neobmedzená, kresliť a maľovať môže každý. Deti, mládež a dospelí v strednom aj vyššom veku.
 •  
 • Ktorý kurz je pre mňa vhodný?Aj keď sa vo všeobecnosti úplným začiatočníkom odporúča prejsť najprv základmi kresby (kurz čb kresba), je na každom záujemcovi, ktorú oblasť si vyberie. Začať sa dá ktorýmkoľvek kurzom.
 •  
 • Kedy začne môj výtvarný program, ak rozvrh kurzov v ponuke je len orientačný?Nakoľko záujem o kurzy je kolísavý, prebieha stanovenie aktuálnych termínov a začleňovanie záujemcov do skupiniek na základe dopytu. Deň a čas najbližšej úvodnej lekcie, závisí od stavu prihlásených a od momentálnej obsadenosti skupiniek (3- 6osôb). Preto sa každému záujemcovi najbližší termín jeho programu zasiela na požiadanie e-mailom, alebo sa dá zjednať telefonicky.
 •  
 • Musím chodiť na kurz len v deň, na ktorý som prihlásený/ ná? Čo ak pracujem na smeny?V prípade, keď záujemcovi nevyhovuje jeden stabilný deň v týždni a to z dôvodu práce na smeny, alebo z dôvodu častých nepredvídateľných prac. povinností, dá sa dohodnúť napr. na dvoch alternatívnych termínoch návštevy v týždni.
 •  
 • Dajú sa nahradiť vymeškané hodiny? (služobná cesta, dovolenka, PN- ka)Nahradiť, alebo posunúť sa dajú vopred ospravedlnené hodiny (ideálne aspoň. deň vopred, emailom, telefonicky), s uvedením vážneho dôvodu ( choroba, úraz, náhla prac. cesta, atď). V rámci celého kurzu sú tolerované max. 3 absencie.
 •  
 • Môžem chodiť v týždni na dva kurzy súčasne, napr. ČB kresba a Akryl?Komu to čas dovoľuje a má záujem o intenzívnejší rozvoj, môže navštevovať paralelne aj dva kurzy v týždni.
 •  
 • Svoje obrazy si môžem vziať domov?Všetky vytvorené obrazy a štúdie si každý berie domov, ideálne po každej lekcii, alebo naraz po skončení kurzu. Ateliér VytFit neručí za archiváciu obrazov dlhšie ako po dobu max. jedného mesiaca od ukončenia kurzu.
 •  
 • Aké sú u Vás možnosti absolvovania individuálnych hodín kreslenia?U nás nieje potrebné organizovať individuálne hodiny, pretože výuka prebieha v malých, komorných skupinách (3- 6 osôb), s výrazným individuálnym prístupom porovnateľným s úrovňou individuálnych hodín.
 •  
 • Môžem si prísť prvú hodinu vyskúšať? Niesom si totiž istý/ istá či mi kurz bude vyhovovať a či ma kreslenie zaujme.Každý kurz je chápaný ako ucelený program obsahujúci rozmanité témy so svojou postupnosťou), preto je absolvovanie skúšobnej lekcie príliš krátkym časom na vytvorenie si reálneho obrazu o úrovni kurzu, jeho kvalitách ako aj o vlastných dispozíciach. Skúšobné hodiny sa neposkytujú aj z dôvodu ohľaduplnosti voči ostatným účastníkom v skupinke,( ktorí si za kurz riadne zaplatili), ako aj z dôvodu prevencie voči zneužívateľom. Aby sa každý mohol bezpečne rozhodnúť, je na stránkach VytFit uvádzaný detailný popis kurzov, bohatá fotodokumentácia, galéria výtvorov, referencie absolventov, profil lektora, videá youtube, ako aj stránky na sociálnych sieťach facebook, twitter a iné.
 •  
 • Môžem si priniesť svoje predlohy, ktoré by som chcel/ chcela kresliť?Ak ich kvalita nebude obmedzovať plán kurzu, nosenie vlastných námetov je možné až po dohovore s lektorom. Odporúča sa skôr pre nadvezujúce programy.
>> Kontakt, Prihlásenie