ČB KRESBA- Svet kreslenia pre každého

(10 týždenný kurz kresby a maľby, 1x do týždňa, 2×60 min, 4-7 osôb v skupine)

Program 3 mesačného kurzu rozšírenej kresby je zameraný všestranne. Obsahom kurzu je osvojovanie si základných kresliarskych zručností cez oboznamovanie sa so základnými technikami a postupmi výstavby obrazu, ako predpokladu k optimálnemu zvládnutiu realistickej kresby portrétu, figúry, aktu, zátišia (priestorových objektov v perspektíve) a kresby krajinných scenérií . V cca 20 vzájomne nadväzujúcich, vecných štúdiách (podľa predlôh a modelov) sa každý oboznámi s technikami kresby uhlom, rudkou, ceruzou, kriedou, pastelom a perom, s kombinovanými technikami a s voľným experimentovaním. Kurz je určený pre začiatočníkov laikov, ktorí sa chcú naučiť kresliť, skúsenejších a zároveň pre všetkých, ktorí si na prácu s farbou ešte chcú počkať, alebo si k nej nevytvorili vzťah. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu portrétu alebo figúry, aktu, alebo prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Kresby:

  • Analýza priestorových objektov (kresba zátišia, návrh kompozície tvarov v priestore, vizovanie – postupy merania proporcii, lineárna a tónovaná kresba, kresba drapérie).
  • Portrét sádrového modelu (kresba fragmentov tváre, ruky, nohy, hlavy, valér, stupňovanie tónov…).
  • Kresba hlavy, portrét, autoportrét (kombinované techniky, pozadie, efekty, lesky…)..
  • Stojaca a sediaca figúra, figurálna kompozícia (kresba aktu, anatómia ľudskej postavy…).
  • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, perspektíva…).

Cena 10 týždenného kurzu „ČB KRESBA – kreslenie pre každého“ je 219,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky.

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA