KURZ PRÍPRAVY NA SŠ, VŚ
(10 týždňový kurz, 2x 60min, 1x do týždňa, 4-6 osôb v skupine)

Kurz je určený pre záujemcov o štúdium na stredných a vysokých ško­lách s výtvarným zameraním, alebo školách, kde je preukázanie talentu súčasťou skúšky. Program zahŕňa prakticko-teoretickú prí­pra­vu za­me­ra­nú na zdokonaľovanie úrovne kresliarskych a maliarskych zruč­nos­tí (na zvládnutie anatómie, proporcií, perspektívy, so zameraním na rozvoj výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti, kreativity a schopnosti vy­jad­riť adekvátnou formou vnútorné obsahy) . Účastník dostáva v priebehu kurzu stručné, s témou súvisiace textové prílohy (mimo odporúčanej literatúry), ktoré konfrontuje s fotodokumentáciou. Okrem jeho tvorivých aktivít v rámci výuky sa počíta aj so samostatnou prácou na domácich zadaniach, popr. vlastnom projekte. Program prípravy je flexibilný, prispôsobený úrovni, individuálnym potrebám a špecifikám talentu uchádzača, s ohľadom na kritériá školy a zvoleného odboru, na ktorý sa hlási. Kurz sa môže stať ideálnym motivačným priestorom a zároveň pomocníkom pre hľadajúcich, ktorí sa dosiaľ nerozhodli pre študijný program najvhodnejší pre rozvoj ich talentu.

 • K príprave sa odporúča Základný kurz „Kreatívna sekvencia“ s rozšírenou a prehĺbenou kresbou.

Cena 10 týždenného kurzu „Príprava na talentovky“ je 219,9 €/osoba.

Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky.
(Podrobnosti o priebehu, dochádzke, cene, atď. sú uvedené na stránkach Priebeh, Kde a kedy).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
MINI VYTFIT- pre deti od 8 do 12r.

(10 týždenný program,10 stretnutí 1 až 5x týždenne, 2x 60 min., 4-7 osôb v skupine).

Rozvoj talentu, výtvarného cítenia a zručností pre deti od 9 do 11 rokov, schopné samostatnej práce bez sprievodu rodičov. Kurz je zameraný na objavovanie a experimentovanie s rôznymi výtvarnými materiálmi, tvorivými činnosťami, hry s farbami a tvarmi atd. Súčasťou kurzu je kreslenie, maľovanie obľúbených motívov, postáv, zvieracích a ľudských figúr. U starších je kladený dôraz na zvládnutie základov kreslenia a práce s farbou.

 • V rámci letných prázdnin (Júl – August) je možné pôvodne 10 týždňový kurz zredukovať na 4 až 8 týždňov s intenzívnejšou dochádzkou (na dve, alebo viac lekcii týždenne). O detailoch najbližšieho prázdninového kurzu sa prosím informujte cez kontaktný email, alebo telefonicky

Cena 10 týždenného kurzu MiniVytFit je 229,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky, rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové farby, farebné pastely, maliarske plátno, štetce, tuhy, rudky, kriedy, gumy, špachtle, médium, nepáchnuce riedidlo, podložka na kreslenie, maliarska lepenka a iný materiál)..

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
KOMIX- ÁREŇ

(10 týždňový kurz, 2x60min, 1x do týždňa, 4-6 osôb v skupine, tento výtvarný program je vhodný aj pre úplných začiatočníkov)

Oboznámte sa so základmi kreslenia, maľovania 2D, 3D figúr (najznámejších postavičiek sveta komixu a fantasy), vytvorte si vlastnú sériu obrazov, grafický mini- román, experimentujte s výtvarnými technikami vychádzajúcimi z výrazových foriem graffiti, komixu a iných vizuálnych médii popkultúry.

Nebaví Vás už komiksy len čítať? Chcete začať s kreslením nového graffiti, karikatúr, ale chýbajú Vám výtvarné základy? Ukrýva Váš stolík zaujímavé kresby, skice z detstva, ktoré zastrel čas? Odvážte sa na viac a prídte si nakresliť svoju prvú, farebnú sekvenciu obrazov a obrázkov, vašich najobľúbenejších hrdinov. Program kurzu je koncipovaný tak, aby výsledkom každého stretnutia bol nezávisle žijúci obraz, (štúdia, alebo farebná skica), ktorý sa stáva súčasťou vášho vyvíjajúceho sa výtvarného príbehu ako celku. Správne vyhotovená a usporiadaná séria obrazov vytvorí na finálnom stretnutí prekvapivú vizuálnu story. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný len na jednu z oblastí, napr. kreslenie Manga postáv, superhrdinov, tvorbu kreslených vtipov, karikatúr, ako aj prispôsobený špec. požiadavkám budúcich tvorcov animácií, designu, maľby čerpajúcej z výtvarných foriem graffiti a iných médii. Cieľom kurzu je aj priblíženie fenómenu popkultúry širšiemu publiku.

Cena 10 týždenného výtvarného kurzu „ KomiX- áreň” je 229,9 €/osoba
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (temperové, akrylátové, olejové a akvarelové farby, fixy, perá, rudky, tuhy, pastely, štetce, tieňovacie fólie, lepenku, maliarsku dosku, papiere A2, A3, latex, kriedy, gumy, tuše a iný materiál).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
KURZ ABSTRAKCIE- Príbeh 6 zmyslov

(7 týždenný kurz kreslenia, maľovania, 7 stretnutí- 1x týždenne na 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých)

Patríte medzi obdivovateľov nefiguratívneho (abstraktného) žánru? Ste už presýtení tvorbou podľa reality, konkrétnym obmaľovávaním prírody, alebo jednoducho máte pocit, že Vaše pokusy kresliarsky zachytiť skutočnosť nedávajú zmysel? Vyskúšajte to vziať s iného s iného konca, nechajte sa previesť svetom najvýznamnejších štýlou a osobitých výrazových možností abstraktnej maľby. „Príbeh šiestich zmyslov“, je nenáročný maliarsky program založený na tvorbe originálnych výtvarných transpozícií zážitkov a skúseností základných zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 6. zmysel) na pozadí jednoduchých prírodných javov, podnetov hudby, psychológie, spirituality, atď. Na každý zo zmyslov sa v kontinuálnom oblúku tém viažu špeciálne úlohy, na ktoré účastník tvorivo reaguje a vyberá výrazové analógie v médiu maľby a kresby. Tak ako v iných kurzoch, pôjde o nadobúdanie nových skúseností v kontakte s výtvarnými metódami, technikami, ideami kľúčových osobností dejín, objavovanie nového, osvojovanie a prehĺbovanie kresliarskych a maliarskych zručnosti, oboznamovanie sa s výtvarnou ABCedou na osvedčený spôsob: „Učíme sa od starých majstrov“. Cieľom nebudú technicky a časovo náročné kópie svetových originálov, ale slobodnou a hravou formou sa podľa vkusu, cítenia a vlastnej voľby môžu stať inšpiratívnymi zdrojmi. Potešte seba i druhých sériou slobodných a fantáziu rozväzujúcich obrazov

Cena 7 týždenného kurzu „Príbeh 6 zmyslov“(Kurz abstraktnej maľby) je 209,9 €/osoba
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (temperové, akrylové, olejové a gvašové farby, tuhy, uhly, suché a olejové pastely, štetce, špachtle, lepenka, maliarska doska, papiere A2, latex, kriedy, gumy, tuše a iný materiál)..

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
VYTNESS/ CLUB- Nadväzujúce programy
 • Po ukončení ktoréhokoľvek kurzu s ponuky VytFit je možné pokračovať na jeho nadväzujúcich stupňoch/ leveloch.
 • Pokračovať sa dá aj v kurze s odlišným zameraním (napr. Po kurze čb kreslenia sa dá nadviazať na jeden z maliarskych kurzov, alebo naopak )
 • Jednou z alternatív pokračovania sa môže stať zvolený individuálny program (napr. maľovanie vlastných obľúbených námetov), špecializácia na konkrétnu oblasť, námet, žáner, techniku…. (napr. kurz Klasickej kresby a maľby so zameraním na akryl, olejomaľbu, figurálne kreslenie, portrét, krajinu, alebo čisto nefiguratívne umenie- abstrakcia, atd.) Počas kurzu je možné pracovať aj s vlastnými predlohami
 • Aj nadväzujúce kurzy kreslenia, maľovania ponúkajú všetko, o čo je vo všeobecnosti núdza: – vyzývajú k pravidelnosti – ponúkajú dostatok fyzického priestoru a pohody, – poskytujú vedenie a pomocnú ruku, – k dispozícii sú komplet materiál a pomôcky

Možnosti nädväzujúcich kurzov, rýchla orientácia:

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
TEAM SPIRIT- Teambuidingové eventy

(Akcia v trvaní 2 X 60 min, pre Vašu firmu, spoločnosť, skupinu priateľov v interiéri (exteriéri), 5- 7 členná skupina)

Zážitkový, kreatívno-zábavný workshop „KRESLENIA & MAĽOVANIA“ (*určený pre vašu firmu, spoločnosť), vnáša nové svetlo do prostredia tradičných tímových podujatí. V originálnom výbere tém (na pozadí autentických zvukov prírody, hudobných tónov) tvorí jeho náplň hravé experimentovanie, odvážne vizualizácie predstáv, transpozície farebných vízií realizované rozmanitými výtvarnými technikami, a to aj bez predchádzajúcich znalostí a skúseností s nimi. Tvorivé cvičenia, ktoré sú v rámci kurzu realizované ako „priama tvorba vlastných, závesných diel“, podnecujú k sústredeniu energií, stimulujú myseľ a telo, podporujú sebadôveru, odbúravajú zaužívané stereotypy a schémy myslenia, učia konfrontovať neznáme okolnosti s odvahou. Pod odborným vedením sa prekvapivé výsledky dostavujú ihneď, a so svojim alternatívnym charakterom sa stávajú nekritizovateľnými svetmi, zmysluplnými celkami a hodnotami. Okrem oboznámenia sa s elementárnymi postupmi kresby a maľby, je cieľom tímového workshopu prispieť k zlepšeniu osobných aj profesionálnych vzťahov, k zvýšeniu integrity a efektivity firmy a k nadobudnutiu inšpirujúcich podnetov pre nový business cez kontakt s umením.

* Vhodná príležitosť aj pre mimobratislavských návštevníkov. Účasť , na rozdiel od iných kurzov z ponuky, nevyžaduje ani minimálne výtvarné sklony, jedinou podmienkou je spoločné nadšenie, chuť a záujem vyskúšať niečo nové.

Tematické okruhy Team Spirit (možnosť výberu):
 • TEAM MONET (lekná, kvety, výrazové krajiny, základné postupy olejomaľby zábavnou formou, námet podla dohody, cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu, aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
 • TEAM ABSTRAKT (Cestami abstrakcie, akryl, tempera – akčná maľba, techniky drippingu, graffiti abstrakcia, cieľ: každý min. 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
 • TEAM SIMPSONS (výrazové formy pop artu, známe komixové fantázie v expresívnej maliarskej podobe, tempera, akryl, cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný formát/podĺa dohody)
 • TEAM GRAFFITI (skice, tvorba vlastného tagu, techniky a postupy na papieri aj priamo na improvizovaných stenách)
 • TEAM HYBRID (Objavovanie nového cez kríženie a spájanie tradičných námetov, olejomalba, akryl, tempera, pastel, kombinované techniky.Cieľ: každý 2 obrazy, v prípade záujmu aj velký spoločný/podĺa dohody)

Cena 2 hodinovej akcie pre skupinu 5 až 7 osôb: podľa dohody
V cene Akcii je zahrnutý komplet potrebný materiál a pomôcky (papiere A2, A1, maliarske dosky, našepsované podložky, papiere, akrylové, temperové a olejové farby, pastel, spreje, médiá, latex, tuhy, kriedy, gumy, tuše, štetce, špachtle, palety, špongie, v prípade potreby ochranné návleky, respirátor).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
RELAX PLENÉR- pobytový kurz v prírode

Prvý turnus od … do …, druhý turnus od … do … 2018

4 denný tvorivý pobyt pobyt je určený pre každého, kto má chuť spojiť rekreáciu/ rekreačnú turistiku s umením a ponoriť sa do kúzla tvorby v plenéri, podľa odkazu impresionistov: „Našim ateliérom je príroda!“ Na kurze sú vítaní všetci vyznávači aktívnej dovolenky so záujmom skúsiť opeť niečo iné, odhaliť a maľovať krásy Liptova na čerstvom vzduchu tak ako nikto predtým a dostať do formy telo aj ducha, priamo v srdci mystickej Malej Fatry. Podmienkou účasti nie je talent, ale nadšenie pre tvorbu, láska k prírode a otvorenosť pre nové výzvy.

Kde: Chata vo Vyhnanej sa nachádza v malebnom prostredí obce Terchová v osade Štefanová, pod vrchom Veľký Rozsutec (1610 m n.m.), ktorý je považovaný za jednu z najkrásnejších hôr na Slovensku. Tradícia hovorí, že v okolí sa podľa legendy o o ukrytom Jánošíkovom zlate nachádza poklad. Štefanová je zároveň strategickým výletným uzlom v okolí s množstvom výletných trás ponúkajúcich neopakovateľné výhľady

Kedy: I. turnus- 3 noci od … do …
II. turnus- 3 noci od … do …

Celkový pobyt pre min. 5 a max. 10 člennú skupinu v chate vo Vyhnanej je v rozsahu 4 dní ( 3 noci s raňajkami), s ubytovaním v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so samostatným wc a sprchou. K dispozícii je WiFi, Tv/sat, ohnisko a veľké parkovisko.

Adresa: Chata vo Vyhnanej, Terchová/ Štefanová 518, 01306
Naplánuj si cestu! > GPS súradnice sú: 49.2298708 19.0626544

Pre koho je pobyt určený: Je možné sa prihlásiť aj individuálne, ale nakoľko ubytovanie je dvoj a trojlôžkové, na kurze sú preferované dvojice, trojice priateľov, dospelých, študentov a seniorov, páriky, manželské páry, firemné skupinky či rodiny s deťmi nad 14 rokov. Výtvarné nadanie a predošlé skúsenosti s tvorbou niesú podmienkou.

PROGRAM KURZU – MODERNÁ KRAJINOMAĽBA ( od realizmu po abstrakciu)
 • 1 deň: príchod o 13.30 do Štefanovej, ubytovanie, od 14.30h prvý výlet s obhliadkou terénu a prvé praktické cvičenia v prírode. návrat do cca o 19h
  Téma dňa: Základy krajinomaľby, kompozícia- výber motívu a jeho umiestenie v obraze, vizovanie- prenos videného, konštrukcia krajiny, kolorovaná kresba)
  – večer voľný program
 • 2 deň: – od 7.30 do 8.30 raňajky, od 9h presun do terénu, návrat do cca 13.30h
  Téma dňa: – Priestorové plány, vzdušná a farebná perspektíva, miešanie farieb, priestorový účinok kontrastu farieb, techniky impresionistickej maľby
  – V poobednom čase sa odporúča pokračovať v turistike (tipy: Veľký Rozsutec, Malý Rozsutec, Jánošíkove diery, Boboty atď.)
  – večer voľný program ( hostia chaty majú 20 % zľavu do neďalekého wellness Hotela Rozsutec!
 • 3 deň: od 7.30 do 8.30h raňajky, od 9h presun do prírody, návrat do cca 13.30h,
  Téma dňa: Špeciálne zadania, kombinované techniky, expresívne poňatie krajiny, postupy abstrahovania
  – V poobednom čase- turistika
  – Večer voľný program
 • 4 deň: – od 7.30 do 8.30h raňajky, po raňajkách odovzdávanie zapožiačaných potrieb, cca o 10h odchod domov, doprava je individuálna.

Poznámka: ( V prípade nepriazne počasia, sa bude tvoriť v priestrannej spoločenskej hale chaty vo Vyhnanej. Počas výuky v teréne bude preferovaný Individuálny prístup s ohľadom na úroveň, talent a špecifické požiadavky jednotlivca. V prípade nezáujmu o stvárňovanie krajiny, môže byť kurz zameraný aj na čistý relax a zábavu s umením tj. intuitívne, pocitové maľovanie, alebo na objavovanie nového, cez experimentálne procesy tvorby (všetko podla individ.,požiadaviek a predstáv účastníka). Na záver si každý odnesie cez tucet, malieb, kresieb a skíc.

Čo si treba zaobstarať a priniesť: Ceruza tvrdosť HB, alebo rady B, (alebo uhlík, sépiu), plastickú gumu, Odporúča sa neveľká sada len jedného druhu farieb (náruživí maliari môžu aj viac druhov farieb): akvarelové, akrylové, alebo temperové farby,(nie olejové! pre dlhú dobu schnutia a komplikácie s prenosom obrazov), suché pastely. 5ks plochých štetcov,( na akvarel 3ks guľatých štetcov + špec. Akvarelový papier), handrička. Maliarske plátno byť môže, ale nemusí, ak, tak max. 4ks, max. veľkosť 50x60cm, plastová fľaša a plast. nádobka na vodu, pršiplášť, slamený klobúk, alebo šiltovku proti slnku, krém na opaľovanie.

Cena kurzu – 1 osoba- 269.9 eur, 2 osoby- 420eur, 3 osoby- 550 eur
(Cena zahŕňa pre každú osobu: 3x ubytovanie s raňajkami, parkovné, odborné výtvarné vedenie- 3bloky po 3h+ konzultácie, 1ks mal. plátna 50x 60cm, 5ks 90g papiera A2 + zapožičanie zákl. mal. potrieb- skladací stojan trojnožka, sklad.stolička trojnožka, ľahká kresl. doska A2 s klipmi,a prenosnú tašku (nenáročné na prenos, váha spolu nepresahuje 1,5kg )

Doprava je individuálna, zdravotné poistenie si každý vo vlastnom záujme zaisťuje individuálne, celodenné stravovanie ponúkajú reštaurácie na okolí)

PLATOBNÉ ÚDAJE Podmienkou zaradenia na letný plenér je uskutočnenie úhrady celej sumy za kurz do
1 augusta na VYTFIT IBAN: SK8965000000000020258463 BIC: POBNSKBA (ako účel platby, alebo do poznámok uveďte svoje meno a názov kurzu). Informatívny bankový výpis o prevode je potrebné obratom zaslať v prílohe, na:
e-mail: vytfit@vytfit.sk Pred transakciou sa odporúča kontaktovať organizátora aj telefonicky na tč: 0905/114 118.

Poznámka: Storno zo strany účastníka je možné akceptovať, a to najneskôr do 3 dní pred začiatkom kurzu. V prípade nenaplnenia kurzu si VytFit vyhradzuje právo zrušenia termínu, v tomto prípade sa uhradené kurzovné vracia v plnej výške.

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA