MINI VYTFIT- pre deti od 8 do 12r.

(10 týždenný program,10 stretnutí 1 až 5x týždenne, 2x 60 min., 4-7 osôb v skupine).

Rozvoj talentu, výtvarného cítenia a zručností pre deti od 9 do 15 rokov, schopné samostatnej práce bez sprievodu rodičov. Kurz je zameraný na objavovanie a experimentovanie s rôznymi výtvarnými materiálmi, tvorivými činnosťami, hry s farbami a tvarmi atd. Súčasťou kurzu je kreslenie, maľovanie obľúbených motívov, postáv, zvieracích a ľudských figúr. U starších je kladený dôraz na zvládnutie základov kreslenia a práce s farbou.

  • V rámci letných prázdnin (Júl – August) je možné pôvodne 10 týždňový kurz zredukovať na 4 až 8 týždňov s intenzívnejšou dochádzkou (na dve, alebo viac lekcii týždenne). O detailoch najbližšieho prázdninového kurzu sa prosím informujte cez kontaktný email, alebo telefonicky
  •  

Cena 10 týždenného kurzu MiniVytFit je 179,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky, rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové farby, farebné pastely, maliarske plátno, štetce, tuhy, rudky, kriedy, gumy, špachtle, médium, nepáchnuce riedidlo, podložka na kreslenie, maliarska lepenka a iný materiál)..

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA