MINI VYTFIT- pre deti od 9r.

(10 týždenný program, 10 lekcii,1x týždenne- 2x 60min., 4-7 osôb v skupine).

Rozvoj talentu, výtvarného cítenia a zručností pre deti od 9 rokov, schopné samostatnej práce bez sprievodu rodičov. Kurz je zameraný na objavovanie a experimentovanie s rôznymi výtvarnými technikami, tvorivými činnosťami, hry s farbami a tvarmi atd. Súčasťou kurzu je kreslenie, maľovanie obľúbených motívov, postáv, zvieracích a ľudských figúr na plátno aj papier. U starších detí sa kladie dôraz na zvládnutie základov kreslenia a práce s farbou.

  • V rámci letných prázdnin (JÚL – AUGUST) je možné pôvodne 10 týždňový kurz zredukovať na dva mesiace s intenzívnejšou dochádzkou (na dve, alebo viac lekcii týždenne). O detailoch sa prosím informujte cez Prihlášku, alebo telefonicky

Cena 10 týždenného kurzu MiniVytFit je 229,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky)..

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA