KURZ ABSTRAKCIE Príbeh 6 zmyslov

(7 týždenný kurz kreslenia, maľovania, 1x týždenne, 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých)

Patríte medzi obdivovateľov nefiguratívneho (abstraktného) žánru? Ste už presýtení tvorbou podľa reality, konkrétnym obmaľovávaním prírody, alebo jednoducho máte pocit, že Vaše pokusy kresliarsky zachytiť skutočnosť nedávajú zmysel? Vyskúšajte to vziať s iného s iného konca, nechajte sa previesť svetom najvýznamnejších štýlou a osobitých výrazových možností abstraktnej maľby. „Príbeh šiestich zmyslov“, je nenáročný maliarsky program založený na tvorbe originálnych výtvarných transpozícií zážitkov a skúseností základných zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 6. zmysel) na pozadí jednoduchých prírodných javov, podnetov hudby, psychológie, spirituality, atď. Na každý zo zmyslov sa v kontinuálnom oblúku tém viažu špeciálne úlohy, na ktoré účastník tvorivo reaguje a vyberá výrazové analógie v médiu maľby a kresby. Tak ako v iných kurzoch, pôjde o nadobúdanie nových skúseností v kontakte s výtvarnými metódami, technikami, ideami kľúčových osobností dejín, objavovanie nového, osvojovanie a prehlbovanie kresbo- maliarskych zručnosti, oboznamovanie sa s výtvarnou ABCedou na osvedčený spôsob: „Učíme sa od starých majstrov“. Cieľom nebudú technicky a časovo náročné kópie svetových originálov, ale slobodnou a hravou formou sa podľa vkusu, cítenia a vlastnej voľby môžu stať inšpiratívnymi zdrojmi. Potešte seba i druhých sériou slobodných a fantáziu rozväzujúcich obrazov

Cena 7 týždenného kurzu „Príbeh 6 zmyslov“(Kurz abstraktnej maľby) je 209,9 €/osoba
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (temperové, akrylové, olejové a gvašové farby, tuhy, uhly, pastely, štetce, špachtle, maliarske plátno na ráme, papiere A2, latex, kriedy, gumy, tuš a iný materiál)..

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA