AKRYL- Techniky maľby od A po Z

(7 týždenný kurz základov kreslenia a maľby akrylom, 1x týždenne, 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

Kurz ponúka nenáročné oboznámenie sa s technikami a postupmi malovania akrylovými farbami. Každá z 8 vzájomne nadväzujúcich lekcií kurzu je samostatným projektom zameraným na konkrétnu oblasť. Program je určený pre každého, bez vekového obmedzenia.

O programe 7 týždenného kurzu maľby akrylom:

  • Postup a spôsob prípravy podkladu, výber a použitie médií, to podstatné o farbách, ich spôsobe miešania a nanášania (K dispozícii sú textové prílohy so všetkými potrebnými informáciami).
  • Techniky náčrtu, výstavby obrazu, Transparentné a netransparentné techniky maľby. (práca s 2 druhmi akrylových farieb) Oboznámenie sa so špecifikami maľby zátišia, portrétu, figúry a krajinných scenérií.
  • Techniky malby štetcom, špachtlou a inými nástrojmi, impasto, premaľba štruktúr, maľovanie s pridaním gelu, využitie retardéru, tónované podklady, tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, maskovanie, sgrafitové efekty a lazúrovanie, pouring medium, techniky drippingu.
  • Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť plastické efekty, vzdušnú perspektívu, hĺbku krajiny, ako namaľovať oblohu s oblakmi, more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.
  • Analýza, kópia, parafráza,alebo štylizácia známeho diela podľa výberu, (Spontánny realizmus, Impresionizmus, Popart, Abstrakcia, Akčná maľba atď. + Kombinované techniky akrylu). Každý si odnesie viac ako 14 obrazov a štúdii.

Cena 7 týždenného kurzu AKRYL je 209,9 €/osoba.

(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky: – 2 druhy akrylových farieb, štetce, špachtle, médiá, pasty, gely, retardér, pouring medium, papiere, maliarske plátna na ráme. Pracuje sa s nepáchnucimi materiálmi).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA