PRIEBEH, CENNÍK, DOCHÁDZKA

 • VytFit ponúka 10 týždenné, 7 týždenné a iné programy s možnosťou voľného pokračovania.(Stretnutia 10 a 7 týždenných kurzov sa konajú raz týždenne 2x 60min/ cca 3 vyuč. hodiny, v čase vždy od 11 do 13h, od 16h do 18h alebo od 18h do 20h, v deň podľa vášho výberu.)
 • Pracuje sa v komornej atmosfére (v 4 – 7 člennej skupine), priestore umožňujúcom intenzívny, individuálny prístup a flexibilitu výuky. Každé stretnutie sa nesie v novom duchu (spracúva sa vždy iná téma).
 • Zapísať sa a začať sa dá v každom mesiaci v priebehu celého roka. Po odoslaní nezáväznej Prihlášky, obdrží každý uchádzač e-mail s najbližšími termínmi.
 • Kurzy prebiehajú pod vedením lektora, ak. maliara, skúseného výtvarníka a pedagóga.
 • AKTUÁLNY CENNÍK  
  KREATÍVNA SEKVENCIA 10 týžd. kurz 229,9 €/os
  IMITÁCIA REALITY 10 týžd. kurz 229,9 €/os
  ČB KRESBA 10 týžd. kurz 219,9 €/os
  MINI VYTFIT 10 týžd. kurz 229,9 €/os
  Príprava na SŠ, VŠ 10 týžd. kurz 219,9 €/os
  OLEJOMAĽBA 7 týžd. kurz 219,9 €/os
  AKRYL 7 týžd. kurz 209,9 €/os
  AKVAREL 7 týžd. kurz 209,9 €/os
  HAPPY PASTEL 7 týžd. kurz 209,9 €/os
  KomiX- áreň 10 týžd. kurz 229,9 €/os
  ABSTRAKTNÁ MAĽBA 7 týžd. kurz 209,9 €/os
  VYT/NESS CLUB nadväz. kurzy zľava
  TEAM SPIRIT 2h. workshop dohodou
  RELAX PLENÉR „LIPTOV“ 4 denný pobyt
  DAR.POUKAZ všeobecný 229,9 €/os
 • Všetky ceny zahŕňajú komplet materiál a pomôcky k danému kurzu
 • SPÔSOBY ÚHRADY:
  Poplatok za kurz je možné uhradiť vopred a.) prevodom na číslo účtu Vytfit IBAN: SK8965000000000020258463 BIC: POBNSKBA
  (ako účel platby uveďte Vaše meno) b.) platbou v hotovosti na prvom stretnutí (príjmový poklad. blok)
 • Zľavový program: Po dvoch absolvovaných kurzoch má každý účastník zľavu 10 eur. (nevzťahuje sa na dar. poukazy) 
 • Dochádzka: V priebehu kurzu by mali byť v jeho danom časovom rozsahu (10, alebo 7 týždňov) absolvované všetky stretnutia.
  Hodiny, ospravedlnené min. deň vopred (osobne, e-mailom), je možné nahradiť.
 • Absencie na lekciách, ktoré neboli ospravedlnené (a boli poskytnuté), sa chápu ako premeškané, bez nároku na náhradu.
 • Špeciálnym požiadavkám ( absencie v rámci prázdnin, z dôvodu pracovnej cesty, sviatku, alebo absencie s nevyhnutnosťou prerušenia kurzu- do max.2 týždňov/ z vážnych zdravotných, rodinných dôvodov) je možné vyhovieť až po osobnom dohovore.
 • V prípade záujmu je pre absolventa možné vystaviť OSVEDČENIE/ INTERNÝ CERTIFIKÁT o návšteve kurzov kreslenia, maľovania VytFit
>> Zmluvné podmienky >> KONTAKT, PRIHLÁŠKA