IMITÁCIA REALITY

(10 týždenný kurz základov klasickej kresby a maľby, 1x týždenne, 2x 60 min, 4-6 osôb v skupine)

Pre nadšencov tradičných žánrových disciplín (zátišie, portrét, figúra, krajina atď.), je v ponuke Kurz klasických, kresliarskych a maliarskych štúdií. Jeho program spočíva v úsilí o nadobúdanie remeselnej zručnosti formou prevažne realistických štúdií (prepisov videnej skutočnosti podľa predlôh a modelov) a oboznamovania sa s výrazovými možnosťami základných výrazových prostriedkov (bod, línia, tvar, škvrna), za súčasného osvojovania si princípov kompozície, perspektívy, znalostí anatómie, práce s farbou, atď. Cieľom kurzu je tak sprostredkovať čo najhlbší vhľad do problematiky základov výtvarnej tvorby, ktorý môže účastník po jeho ukončení naďalej rozvíjať v nadväzujúcom kurze. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu a maľbu portrétu, ako aj prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Základov kresby a maľby:

  • Analýza priestorových objektov (kresba a maľba zátišia, drapérie, návrh kompozície, náčrt…)
  • Portrét sádrového modelu (kresba, maľba ruky, nohy, hlavy, farebná skica, stupňovanie tónov…)
  • Maľba hlavy podľa živého modelu (technika maľby olejovými farbami, pozadie, farebné efekty, lesky…)
  • Stojaca a sediaca figúra (kresba a maľba aktu, anatómia ľudskej postavy…)
  • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, vzťah hĺbky a farby…)

Cena 10 týždenného kurzu Imitácia reality je 229,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové, akvarelové farby, pastely, maliarske plátna, štetce, tuhy, kriedy, rudky, gumy, špachtle, podložku na kreslenie a iný materiál).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA